Кафедра оториноларингології з офтальмологією

Про кафедру

Місія кафедри полягає у забезпеченні безперервної та ефективної підготовки висококваліфікованих та конкурентноспроможних фахівців шляхом формування та набуття ними загальних і спеціальних компетентностей лікаря для подальшого здійснення успішної професійної діяльності.

Стратегія кафедри базується на спроможності професорсько-викладацького складу кафедри формувати високий особистісно-професійний потенціал майбутніх лікарів, які володітимуть у повній мірі програмними результатами навчання, реалізовувати освітній процес на високому науково-методичному рівні із застосуванням новітніх інформаційних та педагогічних технологій, а також постійно удосконалювати професійну підготовку фахівців.

Безега Михайло Іванович

Безега Михайло Іванович

Завідувач кафедри, кандидат медичних наук

E-mail: lorbezega@gmail.com Закінчив Полтавський медичний стоматологічний інститут з відзнакою за спеціальн...

Безшапочний Сергій Борисович

Безшапочний Сергій Борисович

професор кафедри, доктор медичних наук

Email: bezshapochny@ukr.net Закінчив Полтавський медичний стоматологічний інститут. Захистив дисертацію на...

Гасюк Юрій Анатолійович

Гасюк Юрій Анатолійович

доктор медичних наук, професор кафедри

Email: ygasyuk@gmail.com Закінчив Українську медичну стоматологічну академію. Захистив кандидатську дисерта...

Корисні ресурси

ПДМУ